Aigua de l’aixeta, aigua de qualitat

Asset Publisher

Aigua potable de la millor qualitat

L’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l’aigua per al consum humà com l’aigua que una persona pot beure cada dia, durant tota la vida, sense cap risc per a la salut.

 

Per fixar la qualitat que ha de tindre l’aigua de l’aixeta, la Unió Europea, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de components a l’aigua, incloent-hi microorganismes patògens i components tòxics, encara que molts d’estos no perjudiquen el cos humà —alguns fins i tot aporten beneficis— i d’altres, només si estan presents en grans quantitats.

Si vols saber el grau de contingut salí de l’aigua del teu municipi, selecciona el teu municipi ací.

La nostra aigua ha superat amb escreix tots els controls que marquen les autoritats sanitàries gràcies a l’aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i a un control eficaç i continu de la qualitat de l’aigua subministrada.

Els responsables de la qualitat de l’aigua de l’aixeta són:

  • El Ministeri de Sanitat i Consum
  • Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes
  • L’Ajuntament
  • L’empresa subministradora
  • Cada propietari d’instal·lacions interiors dins la seua propietat