Carta de compromisos

Carta de Compromisos Aigües

Garantim la plena satisfacció dels nostres clients

 

En Aigües de l’Horta treballem dia a dia per a millorar el nostre servici i garantir la plena satisfacció dels nostres clients. Amb eixe afany de millora contínua, adquirim estos sis compromisos de servici al client:

 • Responsabilitat

  Instal·lació del comptador en 24 hores.

  • Ens comprometem a fer la instal·lació del comptador abans de 24 hores a partir de la formalització del contracte de subministrament, amb la qual cosa reduïm l’espai de temps en què el client està desproveït.
  • En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.
 • Confiança

  Avisos d’excés de consum.

  • Ens comprometem a informar els nostres clients d’aquells consums anòmals que poden ser originats per deficiències en les instal·lacions interiors dels immobles.
  • Esta comunicació es farà mitjançant avís depositat en la bústia o, en qualsevol cas, mitjançant un missatge en la factura corresponent. Si no es fa efectiva la informació per qualsevol d’estos mitjans, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.
  • Este objectiu s’engloba en les polítiques de sostenibilitat i medi ambient, que vetlen per un ús responsable de l’aigua.
 • Proximitat

  Resposta a reclamacions en 10 dies hàbils.

  • Ens comprometem a donar resposta a les reclamacions en un termini màxim de 10 dies hàbils. Donar una resposta en el temps adequat és tan important com la qualitat de la mateixa resposta.
  • En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.
  • Este objectiu s’engloba en les polítiques d’orientació al client, les opinions del qual es valoren quan el servici que rep no assolix les seues expectatives.
 • Precisió

  Exactitud en la facturació i, en cas d’error, rectificació en 5 dies hàbils.

  • Ens comprometem a rectificar en un termini màxim de 5 dies hàbils les factures emeses, en cas d’error atribuïble a l’empresa. El termini es farà efectiu comptant des del moment en què l’error siga comprovat per Aigües de l’Horta.
  • En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.
  • Aigües de l’Horta emet les factures amb la màxima exactitud, tenint en compte les lectures dutes a terme i les tarifes vigents en cada moment.
 •   Eficiència

  Pressupost de connexions de servici d’aigua i clavegueram, en 15 dies naturals..

  • Ens comprometem a contestar-te i a donar-te un pressupost en un termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització de la sol·licitud de connexió de servici.
  • En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.
  • El nostre objectiu és agilitar la comunicació amb els nostres clients i, així, reduir el temps d’espera des de la sol·licitud.
 • Professionalitat

  Execució de connexions de servici en 15 dies naturals.
   
  • Ens comprometem a executar la connexió de servici en un termini màxim de 15 dies naturals des de la tramitació i l’abonament.
  • En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.
  • El nostre objectiu és prioritzar l’execució de connexions de servici i, així, reduir l’espai de temps en què el client està desproveït.
Aigües de l’Horta Aigües de l’Horta adquirix estos sis compromisos de servici al client en situacions d’estabilitat. No es consideraran incompliments aquells que es donen en situacions excepcionals per causes no directament imputables a Aigües de l’Horta, com ara supòsits de força major o per causes imprevisibles.