Informe de desenvolupament sostenible

INFORME DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 

 

L'Informe de desenvolupament sostenible corresponent a l’exercici de 2020. Verificat segons Guies de GRI estàndard de Global Reporting Iniciative El nostre informe aporta una representació justa i equilibrada dels aspectes rellevants del desenvolupament econòmic, ambiental i social. En destaca l’exhaustivitat del coneixement dels grups de relació i les seues expectatives, així com la capacitat de resposta de l’empresa.

  • Planeta

    Aigües de l’Horta aposta per transformar el tradicional cicle integral de l’aigua en un cicle sostenible de l’aigua, amb formes de treball basades en el concepte d’economia circular.
  • Persones

    Afavorim el desenvolupament personal i professional respectant la igualtat d’oportunitats i facilitant un entorn de treball segur i saludable. Implicació social i dret humà a l’aigua: cooperem amb organitzacions públiques i privades. El diàleg amb grups de relació ens permet conéixer les seues expectatives i, així, generar valor compartit.
  • Valor compartit

    Bon govern i gestió ètica: complim amb la legalitat vigent i procurem anticipar-nos a la normativa. Som transparents: informem sobre les nostres activitats. Oferim productes i servicis innovadors, amb els estàndards més alts de qualitat i excel·lència.

 

Informe de Desenvolupament Sostenible