Reciclatge olis usats

RECICLAJE ACEITES USADOS

Pla d’arreplega d’oli vegetal domèstic usat

El 98% de l’oli residual pot ser
aprofitable per a aconseguir biocombustibles
 

El Pla d’arreplega d’oli vegetal domèstic usat es va iniciar l’any 2009, promogut pel Consorci d’Aigües de l’Horta. Actualment està implantat en les cinc poblacions que formen el Consorci: Alfara del Patriarca, Aldaia, Beniparrell i Picanya des de juny de 2009; i Xirivella des d’abril de 2010.

Les campanyes de sensibilització i entrega d’embuts han servit per a informar la població del dany que produïx l’oli usat en les canonades.

L’oli vegetal usat de les cuines és altament contaminant. S’estima que un sol litre abocat en el desguàs contamina fins a 1.000 litres d’aigua.


Beneficis d’arreplegar l’oli usat
 

  • Reducció de la petjada de carboni.
  • Menor consum energètic en el procés de depuració i transport del residu.
  • Valorització del residu, que és transformat en biodièsel, amb una menor emissió de CO2.
  • Major facilitat per a la reutilització de l’aigua depurada.
  • Reducció de problemes d’obstrucció del clavegueram.
Disposem de 14 contenidors per al reciclatge de l’oli usat, els quals estan situats, majoritàriament, en punts d’arreplega selectiva de plàstics, vidre i cartó, així com en zones d’afluència estable de veïns.

Dades obtingudes del
Pla d’arreplega d’oli vegetal domèstic usat

Històric d'arreplega d'oli per poblacions
 

Gràfica de litres arreplegats per poblacions

 
  • Els anys de major quantitat d’oli arreplegat han sigut 2010, 2011 i 2012.

 
 
 
 
 
En la siguiente infografía podemos ver el ciclo del aceite usado, desde que se genera hasta que se transforma en biodiesel:
 
infografia arreplegada d'olis

 

 

La destinació final de l’oli arreplegat és la producció de biodièsel, per a generar un carburant ecològic que reduïsca les emissions de gasos d’efecte hivernacle. S’estima que fins al 98% de l’oli residual pot ser aprofitable per a aconseguir biocombustibles.