Informació meteorològica

Informació meteorològica

Aigües de l'Horta compta en la seua oficina de Torrent amb una estació meteorològica que li permet obtindre informació pròpia sobre les condicions climatològiques de la zona com ara pluja, temperatura, radiació solar o força i direcció del vent.

Aquesta informació, especialment la relacionada amb l’estudi i avaluació de les precipitacions, ens ajuda a poder realitzar una millor gestió de la xarxa de clavegueram mitjançant la predicció i prevenció en temps real de les possibles inundacions en episodis extraordinaris de fortes pluges i a comptar amb una base de dades amb les pluges històriques esdevingudes.

Aigües de l'Horta comparteix les dades instantànies de manera pública amb la població així com amb qualsevol persona a la qual li pogueren resultar d’interés.

Consultar la informació meteorològica actualitzada