Pacto social

Pacto Social - Header

Un pacte social per a una reconstrucció verda i inclusiva

 

En Aigües de l'Horta ens posicionem com a actor clau en la recuperació després de la pandèmia mitjançant l’impuls del Pacte Social, una proposta amb la participació de tots (empreses, administracions i ciutadania) per a respondre als desafiaments que afrontem actualment com a societat i contribuir a una reconstrucció econòmica verda i inclusiva, sense deixar ningú arrere.

Què és el Pacte Social?

 

Les persones, en el centre

Amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes socials i econòmics derivats de la crisi sanitària actual, en Aigües de l'Horta apostem per establir un pacte social que garantisca una recuperació econòmica sostenible i inclusiva, d’acord amb l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.

El Pacte Social es fonamenta en la cooperació i el diàleg que s’establixen en les taules de treball amb els principals grups d’interés, i en el compromís de tots (la ciutadania, les diferents administracions públiques, les entitats socials i les empreses).

Així, proposem un model de gestió de l’aigua i del medi ambient més eficient, sostenible i inclusiu que preserve el planeta, millore la qualitat de vida i protegisca les persones, especialment les més vulnerables.

 

Pacto Social - Listado

groupid: 20152, currentGroupId: 338563

Eixos d’actuació

Solidaritat

En Aigües de l'Horta busquem reduir les desigualtats amb dos objectius principals:
Garantir l’accés a l’aigua a totes les persones, sobretot a aquelles en situació de vulnerabilitat, mitjançant l’esforç dels fons, tarifes socials i altres mesures de flexibilització del pagament de la factura de l’aigua.
Promoure una societat més justa a través de l’impuls d’iniciatives locals.

Ocupació de qualitat

Tot el pla d’actuació dirigit a la reconstrucció econòmica post-COVID té impacte en la generació d’ocupació. Ocupació que, en Aigües de l'Horta, ens comprometem que siga de qualitat, verda i equitativa, que garantisca una cultura del treball fonamentada en la protecció essencial dels drets humans i que estiga dirigida a potenciar la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat i la inclusió, així com el desenvolupament del talent i l’ocupabilitat.

Reconstrucció verda

En Aigües de l'Horta volem contribuir a la transició ecològica cap a un model sostenible, local i resilient, basat en la innovació i l’economia circular. Per a aconseguir-ho, caldran inversions en infraestructures i projectes verds, així com en el desenvolupament de tecnologies digitals de referència dirigides a lluitar contra el canvi climàtic.