Equitat

Equidad

Igualtat, diversitat i conciliació

 

El major actiu de l’organització són els empleats i empleades que la integren. Igualtat, diversitat i conciliació són valors que formen part de la cultura corporativa d'Aigües de l'Horta.

 

Pla de igualtat d'Aigües de l'Horta

 

Certificació efr en matèria de conciliación del modelo efr

Segell atorgat a nivell corporatiu pel Ministeri per formar part de la Xarxa d'Empreses contra la Violència de Gènere.

Sello ELVG

Segell d’excel·lència Bequal, pel compromís de la nostra empresa amb la responsabilitat social corporativa i la discapacitat

Sello bequal plus