Els nostres compromisos en desenvolupament sostenible

Els nostres compromisos

Nostre compromís
 

Totes i cadascuna de les accions que duem a terme tenen un impacte en el medi ambient i en el dia a dia de cada un dels ciutadans als quals servim. Per això treballem perquè el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible cresca any rere any, i els nostres servicis vagen més enllà de l’abastiment d’aigua.

Per tal de fer realitat la sostenibilitat mediambiental i desenvolupar un compromís social més gran amb els col·lectius més vulnerables, hem elaborat un nou pla estratègic de desenvolupament sostenible, amb uns objectius generals que guien les nostres actuacions: