Consum

Asset Publisher

groupid: 338563, currentGroupId: 338563

Subministrem a més de 157.460 habitants

Garantim un subministrament estable i de qualitat

 

Els avanços i les millores dutes a terme a les xarxes de distribució en els darrers anys han permés reduir el volum d’aigua no registrada. Si el rendiment tècnic hidràulic és l’indicador utilitzat per mesurar l’efectivitat de les xarxes de distribució, un índex per sobre del 65% indica un manteniment correcte de les xarxes.

En els municipis subministrats per Aigües de l’Horta hem aconseguit establir el nostre rendiment tècnic hidràulic al 70%, amb la qual cosa hem minimitzat les pèrdues d’aigua i hem garantit un subministrament estable i de qualitat.

CONSUM 2017

11.132.804

m3

CONSUM 2016

10.820.809

m3

CONSUM 2015

10.675.067

m3

CONSUM 2014

11.531.129

m3

Si vols saber les principals magnituds del consum d’aigua, selecciona el teu municipi.