Entén la teua factura

Asset Publisher

Quines dades trobem en la factura de l’aigua?

T’ajudem a entendre millor la teua factura

 

La factura de l’aigua d’Aigües de l’Horta consta d’una quota fixa de servei i un import variable segons el consum. La tarifa inclou totes les despeses derivades del cicle urbà de l’aigua: des de la captació de l’aigua en els rius o embassaments i la seua potabilització i distribució a les nostres cases, fins a la posterior depuració i el seu retorn al medi natural.

La factura la pots rebre en valencià o en castellà. Si Si ets usuari/usuària de l’Oficina Virtual , pots descarregar-te-la en format PDF.
 
Per a més informació, selecciona el teu municipi.

A continuació, t’expliquem els apartats i la informació que apareixen en la factura:

Dades del subministrament d’aigua i contracte
 

 • Dades del contracte

  T’informem del número de contracte de subministrament d’aigua. És molt important comunicar-ho per a fer qualsevol gestió relacionada amb el servei.

  El número de contracte apareix en les anotacions bancàries quan es fa el cobrament a través de la teua entitat bancària. També hi figuren el titular del contracte i el seu NIF, així com l’adreça de subministrament de l’immoble facturat.

  És molt important que el titular del contracte siga el propietari o usuari del servei, ja que el seu nom és necessari per a qualsevol gestió.
 • Dades de facturació

  S’hi informa del número de factura, el període facturat i la data d’emissió de la factura.
 • Dades de contacte amb Aigües de l’Horta

  T’informem dels canals d’atenció al client: oficina i telèfon. També hi pots trobar la pàgina web d’Aigües de l’Horta.

Conceptes impositius i informació de consum i avisos
 

 • Conceptes facturats

  La factura és trimestral en tots els municipis gestionats excepte Picanya, on és bimestral. En cadascuna, els conceptes estan separats segons l’emissor de cada concepte:

  Aigua: Es facturen la quota de servei i el consum per blocs, amb l’aplicació d’un preu progressiu per a fomentar l’ús responsable de l’aigua.

  Conservació de comptador: Este concepte correspon al manteniment i la conservació del comptador. El seu preu depèn del calibre del comptador.

  Clavegueram: Es factura la quota de servei i el consum per blocs.

  Cànon de sanejament: És un recurs tributari de la Generalitat Valenciana. Té una quota fixa i una altra de variable, depenent del consum d’aigua.

  TAMER: És una taxa metropolitana emesa per l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).

  IVA: En la factura trobaràs diversos tipus d’IVA: el 10%, aplicat al consum d’aigua, i el 21%, aplicat a la conservació del comptador. Les taxes autonòmiques estan exemptes d’IVA, ja que són tributs.
 • Dades de consum i tarifes

  En este apartat s’informa del número del comptador i del seu diàmetre, i també de la data de lectura anterior i la data de lectura actual. Amb la diferència es calcula el consum en metres cúbics (1.000 litres).

  T’informem de les tarifes aplicades en la factura i de la data de publicació de les tarifes en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), per a les tarifes municipals i aigua, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per al cànon de sanejament.
 • Avís missatge

  T’informem de qualsevol incidència en el teu subministrament. Per exemple, substitució del comptador, falta de documentació, etc.
 • La teua despesa

  T’informem de la despesa mitjana d’aigua i te’n mostrem una sèrie històrica de consum perquè en conegues l’evolució.

Informació del servei i dades per al pagament
 

 • Informació del servei

  Este apartat està reservat per a qualsevol informació sobre el servei o per a campanyes de comunicació sobre el bon ús de l’aigua. Hi trobaràs informació molt pràctica.
 • Dades per al pagament

  Si tens el rebut domiciliat, t’informem del número de compte en què es carregarà el rebut. Alguns dígits estan ocults per a garantir la confidencialitat de la informació.

  Si no tens el rebut domiciliat, hi veuràs el codi numèric i de barres del pagament i informació sobre les entitats col·laboradores on pots fer-lo efectiu.
Els nostres valors

Codi de conducta

 

En Aigües de l'Horta disposem d’un Codi Ètic que defineix els valors de la nostra organització, el qual constitueix una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Aquests valors ètics han estat sempre una part central de l’estratègia i el desenvolupament de Hidraqua.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l’empresa actuar amb responsabilitat i ètica en les seves activitats, de cara a tots els grups de relació.

Consulta el nostre Codi de conducta


Canal Ètic  

 

En Aigües de l'Horta hem implementat el Canal Ètic per a comunicar, de manera confidencial i anònima (si així es vol), els actes contraris a la legislació vigent, a les normes internes de la societat o al seu codi ètic.  

Este canal ètic complix tots els requisits que establix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial.  

Totes les comunicacions s’han de fer contactant amb el compliance officer a través de qualsevol dels mitjans següents:  

 • A través del canal digital, mitjançant este enllaç:  

Canal Ètic

A través de l’enllaç també es pot demanar una entrevista personal o telefònica.

 • Per correu postal (escriu CONFIDENCIAL en l’assumpte):  Plaça Colom, 13 Planta 1ª Edifici Antic Mercat 46900 Torrent (Valencia).