Entén la teua factura

Asset Publisher

Els nostres valors

Codi de conducta

 

En Aigües de l'Horta disposem d’un Codi Ètic que defineix els valors de la nostra organització, el qual constitueix una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Aquests valors ètics han estat sempre una part central de l’estratègia i el desenvolupament de Hidraqua.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l’empresa actuar amb responsabilitat i ètica en les seves activitats, de cara a tots els grups de relació.

Consulta el nostre Codi de conducta

 

Canal Ético

 

S’ha habilitat una canal de comunicació a través del qual qualsevol persona pot realitzar consultes o suggeriments en relació al Codi Ètic i les polítiques i procediments que desenvolupen els seus principis i valors.

Així mateix ha d’emprar-se aquest canal per a notificar possibles incompliments del Codi de Conducta i les seves polítiques i procediments a través del formulari de consulta i formulari de notificació d'irregularitats.

 

Les comunicacions, consultes i notificacions, hauran de realitzar-se contactant amb el Compliance Officer per qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu postal Compliance Officer de Aigües de l'Horta a la següent adreça:

            Av. Catedrático Soler núm. 50 – 03007 Alacant

 
Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial. Consulta la Política de Privacitat del Canal Ètic.

 
Quines dades trobem en la factura de l’aigua?

T’ajudem a entendre millor la teua factura

 

La factura de l’aigua d’Aigües de l’Horta consta d’una quota fixa de servici i un import variable segons el consum. La tarifa inclou totes les despeses derivades del cicle urbà de l’aigua: des de la captació de l’aigua en els rius o embassaments i la seua potabilització i distribució a les nostres cases, fins a la posterior depuració i el seu retorn al medi natural.

La factura la pots rebre en valencià o en castellà. Si Si ets usuari/usuària de l’Oficina Virtual , pots descarregar-te-la en format PDF.
 
Per a més informació, selecciona el teu municipi.

A continuació, t’expliquem els apartats i la informació que apareixen en la factura:

Dades del subministrament d’aigua i contracte
 

 • Dades del contracte

  T’informem del número de contracte de subministrament d’aigua. És molt important comunicar-ho per a fer qualsevol gestió relacionada amb el servici.

  El número de contracte apareix en les anotacions bancàries quan es fa el cobrament a través de la teua entitat bancària. També hi figuren el titular del contracte i el seu NIF, així com l’adreça de subministrament de l’immoble facturat.

  És molt important que el titular del contracte siga el propietari o usuari del servici, ja que el seu nom és necessari per a qualsevol gestió.
 • Dades de facturació

  S’hi informa del número de factura, el període facturat i la data d’emissió de la factura.
 • Dades de contacte amb Aigües de l’Horta

  T’informem dels canals d’atenció al client: oficina i telèfon. També hi pots trobar la pàgina web d’Aigües de l’Horta.

Conceptes impositius i informació de consum i avisos
 

 • Conceptes facturats

  La factura és trimestral en tots els municipis gestionats excepte Picanya, on és bimestral. En cada una, els conceptes estan separats segons l’emissor de cada concepte:

  Aigua: Es facturen la quota de servici i el consum per blocs, amb l’aplicació d’un preu progressiu per a fomentar l’ús responsable de l’aigua.

  Conservació de comptador: Este concepte correspon al manteniment i la conservació del comptador. El seu preu depèn del calibre del comptador.

  Clavegueram: Es factura la quota de servici i el consum per blocs.

  Cànon de sanejament: És un recurs tributari de la Generalitat Valenciana. Té una quota fixa i una altra de variable, depenent del consum d’aigua.

  TAMER: És una taxa metropolitana emesa per l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).

  IVA: En la factura trobaràs diversos tipus d’IVA: el 10%, aplicat al consum d’aigua, i el 21%, aplicat a la conservació del comptador. Les taxes autonòmiques estan exemptes d’IVA, ja que són tributs.
 • Dades de consum i tarifes

  En este apartat s’informa del número del comptador i del seu diàmetre, i també de la data de lectura anterior i la data de lectura actual. Amb la diferència es calcula el seu consum en metres cúbics (1.000 litres).

  T’informem de les tarifes aplicades en la factura i de la data de publicació de les tarifes en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), per a les tarifes municipals i aigua, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per al cànon de sanejament.
 • Avís missatge

  T’informem de qualsevol incidència en el teu subministrament. Per exemple, substitució del comptador, falta de documentació, etc.
 • La teua despesa

  T’informem de la despesa mitjana d’aigua i te’n mostrem una sèrie històrica de consum perquè en conegues l’evolució.

Informació del servici i dades per al pagament
 

 • Informació del servici

  Este apartat està reservat per a qualsevol informació sobre el servici o per a campanyes de comunicació sobre el bon ús de l’aigua. Hi trobaràs informació molt pràctica.
 • Dades per al pagament

  Si tens el rebut domiciliat, t’informem del número de compte en què es carregarà el rebut. Alguns dígits estan ocults per a garantir la confidencialitat de la informació.

  Si no tens el rebut domiciliat, hi veuràs el codi numèric i de barres del pagament i informació sobre les entitats col·laboradores on pots fer-lo efectiu.