Depuració

Depuración Torrent

Estació depuradora d’aigües residuals de Torrent

Solucions innovadores amb el mínim impacte mediambiental

 

La depuració de les aigües residuals es basa en eliminar tots els residus que ha anat acumulant l’aigua residual i retornar-la al medi amb les condicions òptimes.

Objectius:

  •  Protegir els ecosistemes aquàtics.
  •  Evitar riscos per a la salut pública.
  •  Obtindre aigua apta per a ser reutilitzada.
 

Aigües de l’Horta, en col·laboració amb l’Ajuntament de Torrent, està impulsant l’ampliació i modernització de la depuradora amb la finalitat de poder reutilitzar, en el terme municipal de Torrent, el 100% de l’aigua rebuda en l’EDAR.

L’objectiu és assegurar el futur de pròximes generacions i del medi ambient, i aconseguir així un desenvolupament sostenible i durador.

EDAR Torrent

EDAR Torrent

L’estació depuradora d’aigües residuals de Torrent depura les aigües residuals urbanes i industrials recol·lectades pel sistema de sanejament municipal. Part de l’aigua depurada es reutilitza per a reg agrícola i la resta està connectada al sistema metropolità.

L’EDAR de Torrent té una capacitat de tractament per a aigua residual de 18.000 m3/día. Actualment es registren uns 15.000 m3/día, dels quals únicament es tracten biològicament i es reutilitzen en agricultura uns 5.000 m3 (concessió a la Comunitat de Regants de Torrent). La resta del cabal, després de ser desbastat íntegrament, és derivat a l’EDAR de Pinedo.

EDAR Torrent 2

Valoració de residus

El total de la producció de fangs és reutilitzat al 100% mitjançant la seua aplicació directa en agricultura.

Aigües de l’Horta, juntament amb l’Ajuntament de Torrent, va posar en funcionament el Pla de control d’abocaments (PCA) del municipi l’any 2006. El funcionament correcte d’aquest PCA va permetre que ja l’any 2008 tots els fangs produïts en l’EDAR, que originalment no eren aptes per a agricultura, pogueren ser reutilitzats en el sector agrícola.

L’any 2017, el 100% dels fangs generats en l’EDAR de Torrent (2.392 tones) es van aplicar en agricultura.